OZON JENERATÖRÜ
OZON JENERATÖRÜ
RS-M 10
TEKNİK ÖZELLİKLER
 • - Ozon Üretimi: 10.000mg/saat
 • - Garanti Süresi: 2 Yıl
 • - Çalışma Voltajı: 220-240V/50-60Hz
 • - Güç: 110W
 • - Soğutma: Hava
 • - Kontrol Ünitesi: Dijital zaman rölesi

200-300 m²'ye kadar ev, iş yeri, otel odaları, okullar, spor salonu, oyun alanları, sinema salonları, kafe, lokanta, restoran gibi ortak kullanım alanları ve otomobil dezenfeksiyonları için idealdir. Rahatsız edici kötü kokuları, bakteri, virüs, mikrop, ev akarı, küf, mantar gibi zararlıları %99,9 oranında hızlı ve kalıntı bırakmadan yok eder. Her hangi bir kimyasal madde bırakmaz, sarf malzeme ihtiyacı bulunmaz.

OZON NEDİR?

Ozon (O₃), 3 adet oksijen atomundan oluşan, oda koşullarında gaz formunda bulunan, kararsız yapıda, oksidatif bir moleküldür. Gaz formunda renksizdir ve karakteristik bir kokuya sahiptir. İnsan sağlığına zarar vermeden kullanılabilecek, doğal ve sağlıklı, bilinen en kuvvetli oksidan ve dezenfektandır. Çevre dostudur, kendinden kalıntı bırakmaz, suya ve doğaya zarar vermez. Dünya çapında içme suyu tesislerinde dezenfektan olarak kullanılmaktadır.

Kararsız yapıdaki ozon(O₃), bünyesinde bulundurduğu fazladan 1 adet oksijen(O) atomundan kurtulup, kararlı hali olan oksijen gazına(O₂) dönmek ister. Bu özelliği sayesinde ilişkiye girdiği maddenin (bakteri, virüs, mantar, alerjen ve kokuya sebebiyet veren partiküller vb.) dış yüzeyinde bulunan atom, molekül veya bileşikler, ozonun kurtulmak istediği oksijen atomu ile tepkimeye girer. Bunun sonucunda ozon fazlalık atomundan kurtulup kararlı hali oksijen gazına dönüşür. Aynı zamanda ilişkiye girdiği maddenin dış yüzeyinden kopan parça zararsız, organik bir atık halini alır. Bu durum çok sayıda ozon molekülü ile tekrarlandığında maddelerin dış koruma çeperleri yok olur. Koruma yapısı bozulan maddeler yaşamlarına devam edemez ve yok olurlar.

Ozon karşılaştığı her türlü bakteri, küf, spor, mantar ve alerjen ile diğer dezenfektanların etki edemediği virüslerin bile yapısını bozarak yok eder. Sonuç olarak hijyenik ve kokusuz bir hava sağlar.

Gaz formunda olması sayesinde, her noktaya ulaşır ve havada bulunan bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Böylece havadan bulaşabilen hastalıkların önüne geçer.

Kimyasal değildir, çevre dostudur ve soluduğumuz havada mevcuttur.

Anında etki eder ve kalıntı bırakmaz. Etkileşime girdikten sonra O₂ gazına dönüşür. Patojenleri klora kıyasla 3125 kat daha hızlı yok eder.

Kararsız yapısından dolayı depolanamaz, kullanım yerinde üretilmelidir.

Ozon gazının yarılanma ömrü sıcaklık ile ters orantılıdır. Sıcaklık arttıkça ozon gazının yarılanma ömrü azalır.

Yarılanma Ömrü : Ozon gazının, oksijen gazına dönmesi için geçen süredir.

Serbest halde ortamda bulunan oksijen molekülü (O₂)

Oksijen molekülü, yüksek gerilim altındaki iki elektrot arasından geçerken, iki oksijen atomu (O) arasındaki bağ kopar.

Tek oksijen atomu, aşırı kararsız yapısından ötürü bağ yapabileceği bir atom veya molekül arar.

Tek oksijen atomu, ortamdaki oksijen molekülü ile birleşerek ozon molekülünü (O₃) oluşturur.

Kararsız ozon molekülü, ortamda karşılaştığı patojenler ile reaksiyona girerek (oksidasyon) bir atomundan kurtulur. Bunun sonucunda tekrar kararlı yapıdaki oksijen molekülü haline gelir. Oksidasyona sebep olan oksijen atomu da patojen üzerinden atom veya molekül kopartarak patojenin yapısını bozar.

RAİNSMART OZON JENARATÖRÜ KULLANIM ALANLARI

Oksijenli solunum yapan tüm canlılar için oksijen, hayati bir önem taşır. Oksijen, tıpta tedavi amacıyla iki farklı yöntemle kullanılabilir. Bunlardan ilki olan normobarik oksijen, özellikle hastane kliniklerinde solunum güçlüğünün yaşandığı akut durumlar veya KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastası bireylerde kullanılan oksijen tedavisidir. İkincisi, yani hiperbarik oksijen ise atmosferden çok daha yüksek bir basınç altında ve yüzde yüz oranında oksijen içeren ortamlarda uygulanan tedavi yöntemidir. Normalde havada yaklaşık olarak %21 oranında oksijen bulunur. Ozon terapisi esnasında yüksek basınç altında yüzde yüze kadar çıkarılan oksijen oranı sayesinde plazma içerisinde çözünen oksijen miktarı arttığından çevre dokulara ulaşan oksijen de artar. Bu sayede damar hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisi mümkün hale gelir.

Kanser hücreleri oksijensiz yaşayamaz ve bu nedenle kanser yıllardır ozon tedavisi ile tedavi edilir. Kanser önleyici olması bakımından ozonun başarısı üç önemli bilimsel keşfe dayanmaktadır. İlk keşifte Nobel Ödüllü Dr. Otto Warburg kanser gelişimi için temel ön-koşulun ozon olduğunu kanıtladı. İkinci keşifte hücresel düzeyde oksijen eksikliğinin kanseri yok ettiği anlaşıldı ve son keşifte DNA çift sarmalı içinde en kullanışlı kanserojen maddeler arasında çeşitli virüslerin yer aldığı belli oldu. Virüsler oksijensiz yaşayamaz sonucuna varan araştırmacılar kanser gelişimi daha önce tanınmayan bir virüs bileşeni oluşturmaya karar verdi. Ozonun da bu konuda işe yaradığı ortaya çıktı.

Ozon gazı vücudumuz için son derece yararlıdır. Yüzlerce nedenden vücudu korur ve genel sağlık için önemlidir.

OZON JENARATÖR FAYDALARI!

 • - Geliştirilmiş kan dolaşımı sağlar
 • - Canlılık vericidir
 • - Bağışıklık arttırıcıdır
 • - Cilt temizleyicidir
 • - Asit nötralize edicidir
 • - Karaciğer temizleyicidir
 • - Parazit öldürücüdür
 • - Kronik yorgunluk sendromu ile mücadele eder
 • - Baş dönmesini düzeltir
 • - Kan temizleyicidir
 • - Kas ağrıları giderir
 • - Depresyon ile mücadele eder
 • - Mide asidin, nötralize eder
 • - Hafıza kaybını düzeltir
 • - Bağışıklık sistemini güçlendirir
 • - Bronşiyal problemleri düzeltir
 • - Tümörleri önler
 • - Vebadan korur
 • - Hücresel canlılığı arttırır
 • - Enerjisi artırır
 • - Gribi önler
 • - Gerginliği alır
 • - Yağ yakar
 • - İnmeye karşı korur
 • - Virüsleri öldürür
 • - Kanı güçlendirir
 • - Hızla şifa verir
 • - Sindirimi geliştirir
 • - Beyni temizler
 • - Mukusu temizler
 • - Kalp fonksiyonunu geliştirir
 • - Enfeksiyonu önler
 • - Ani kalp krizini önler
 • - Bakterileri öldürür
 • - Soğuk algınlığını önler

Ozon gazının gelişmiş olan yapısı onu doğanın en güçlü dezenfektan oksitleyicisi yapmıştır. Ozon gazı etkin insan kozmetik ve her türlü organik üründe yer alır. Demir ve manganez gibi çözülmüş metalik maddeleri ortadan kaldırmaz. Ozon gazı kullanılan çeşitli ilaçların yan etkilerine karşı insanları korur. Ozon, kloramin gibi klor sanitasyon gibi tehlikeli yan ürünleri oluşturan kimyasal işlemleri de yok eder. Ozon gazı oksidasyon temizleme ve durulama döngüsünden sonra hiçbir yan ürün veya artık oluşturmaz. Geride bıraktığı tek şey, sıradan oksijendir.

Ozon gazı enerji tasarrufu ve aynı zamanda yeterli miktarda sıcak su ısıtma için kullanılabilir. Ozon gazı testlerine bakılırsa sert mikroorganizmalara karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ozon E. Coli, Salmonella, Pseudomonas gibi tehdit içeren mikroorganizmaların çok geniş çeşitlerine karşı etkilidir. Ozon gazı doğrudan gıda uygulamalarında kullanılabilir ama bunun yanı sıra gıda işlemede yüzey dezenfeksiyonu için antimikrobiyal dezenfektan olarak da kullanılır.

KULLANIM TALİMATI ve UYARILAR

 • - RAİNSMART Ozon'u elektrik şebekesine takınız ve ardından 0/I (açma/kapama) tuşundan I konumuna getiriniz.
 • - Cihazın üzerinde bulunan zaman ayarı yukarı/aşağı tuşlarından çalışacağı süreyi dakika olarak belirleyiniz.
 • - Cihazın çalıştığı sırada havalandırma yapmıyorsanız uzun süreli kalmayınız.
 • - Kapalı alanda çalıştığı sürenin yarısı kadar ortamı havalandırmanızı öneririz.
 • - Uyku esnasında cihazı çalışır durumda bırakmayınız.
 • - Ozon gazını direkt olarak solumanız, solunum sisteminizde tahrişe yol açabilir.
 • - Aşırı nemli ortamlarda çalıştırmamanız gerekir.
 • - Cihaz içerisindeki parçalar darbelere hassastır; düşürme, vurma, sarsıntı benzeri durumlardan koruyunuz.
 • - Cihazı uzun süre kullanmayacaksınız fişini çekerek elektrik şebekesinden ayırınız.
 • - Cihazı Tv, bilgisayar vb. elekromanyetik alan oluşturan ekranlı cihazlardan en az 2m uzaklıkta çalıştırınız.
 • - Cihazın çalışabilmesi için ön ve arka tarafındaki hava alma ve verme alanlarının kesinlikle açık olması gereklidir. Önüne ve arkasına hiç birşey koymayınız.

KAPALI ORTAMLARDAKİ HAVA STERİLİZASYONU VE İÇ HAVA KALİTESİNİ ARTTIRMAK

İnsanların zamanının %90?a varan kısmını içhacimlerde geçirdiği ve bu hacimlerdeki kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması gerekliliği dikkate alınırsa iç hava kalitesinin neden önemli olduğu ortaya çıkar.

Artık günümüzde sıcaklık ve nem gibi değerlerin kontrol edilmesiyle birlikte, iç hava kalitesinin de kontrol edilmesi insan sağlığı açısından önem arz etmektedir.

BULUNDUĞUMUZ ORTAMIN HAVA KALİTESİNİ NASIL YÜKSELTİRİZ?

* Ortamınızdaki hava kalitesini yükselmenin ve ortamdaki bakterileri, virüsleri, küf ve mantarları yok etmenin en ekonomik ve en etkili yollarından biri Ozon?dur.

* Ozon, üç adet oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşmuş inorganik bir moleküldür. Kimyasal formülü O3 olan ozon, oda sıcaklığında gözle çok az bir oranda görülebilecek soluk mavi bir renge, karakteristik ve keskin bir kokuya sahip olan bir gazdır.

* Dünyanın etrafını saran ve dünyayı güneşten gelen zararlı radyasyondan koruyan ozon, çok etkili mikrop öldürücü ve koku giderici etkisi ile bilinmektedir. Doğru alanlarda doğru şekilde kullanıldığında birçok faydası olan ozonu, suni yöntemlerle üretmenin en pratik yolu ise ozon jenaratörleridir.

OZON GAZININ ÖNEMİ!

* Çok güçlü okside etme ve çok etkili dezenfekte etme özelliği sayesinde , Dünya çapında içme suyu sağlayan arıtma tesislerinde mikrop öldürücü olarak kullanılır.

* Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun bakterilerin tahribatında tam etkin bir rol oynamasına sebep olur.

* Ayrıca ozon, havada bulunan oksijenin parçalanması yoluyla elde edildiği için kararsız yapısı nedeniyle dezenfeksiyon görevini tamamladıktan sonra daima hammaddesi olan oksijene dönüşür.

* Ozon gazının dezenfeksiyon sonrasında artık ve kalıntı bırakmayan tek dezenfektan oluşu, özellikle gıda sanayisinde kullanımını, diğer dezenfektanlara göre avantajlı kılmaktadır.

* Bu yüzden ozonun suda eriyebilmesi için sıcaklığın düşük uygulanan basıncın ise yüksek olması gerekmektedir.

* Ozon gazı sıcaklık ile ters orantılıdır. Oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en kuvvetli dezenfektanlardan birdir.

* Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun mikroorganizmaların yok edilmesin de tam etkin bir rol oynar.

* Ozon dezenfeksiyonu, mikrop hücre zarını parçaladığından mikroplar eriyerek yok olur.

* Ozon gazı sulu kullanım da takriben 4-10 dakikalık teması dezenfeksiyonu sağlar.

* Yaklaşık 0.1-0,5 mg/lt ozon hemen hemen tüm mikroorganizmaları öldürür.

* Ozon aynı şartlar altında klordan 3100 kat daha güçlü dezenfeksiyon etkisine sahiptir.

* Ozon gazının kararsız yapısı, dezenfeksiyon işlemi sonucunda, atmosfere açık ortamda 30 dakikada, kapalı ambalaj içinde 8-12 saat arasında, herhangi bir artık kalıntı bırakmadan hammaddesi olan oksijene dönüşmesini sağlar.

OZON JENERATÖRLERİ NASIL ÇALIŞIR?

Ozon jeneratörü oksijen moleküllerini parçalayarak ozon gazı üretmeye yarayan ve bunu yaparken de aşağıdaki yöntemi kullanan cihazlardır.

Sessiz korona deşarjı: Doğada gerçekleşen yıldırımlar gibi tüm elektrik deşarjları, iki atomdan oluşan oksijen moleküllerini bölerek ve bu atomları bir araya getirerek ozon molekülleri meydana getirmektedir.

Bu teknik günümüzde kullanılan ozon jeneratörleri'nin genel çalışma prensibini oluşturmaktadır.

ücretsiz su analiz
ÜCRETSİZ SU ANALİZ FORMU


Konu (*)


Mesajınız (*)


Ad Soyad (*)


E-Posta (*)


Güvenlik Resmi